UV zaščita

Ultra vijolični žarki so del svetlobnega spektra in jih delimo na:

  • Kratkovalovni UVC žarki ( valovna dolžina 100-280 nm) se absorbirajo že v ozonu ter nas zato ne dosežejo.
  • Srednjevalovni UVB žarki ( valovna dolžina 280-315 nm) se delno absorbira v ozonu in zgornjih plasteh ozračja. Manjši del teh žarkov pa doseže tla. Povzročajo opekline in druge poškodbe.
  • Dolgovalovni UVA žarki (valovna dolžina 315-400nm) pa prodrejo do zemeljske površine. Povzročajo staranje in spremembe celic, saj prodrejo najgloblje.

Zavedamo se, da je UV-sevanje škodljivo za kožo, manj pa, da je UV-sevanje nevarno tudi za oči. UV-žarki, ki dosežejo oko, se zberejo na roženici. Nekateri prehajajo skozi zenico in se absorbirajo v očesni leči, manjši del jih prodre v globlje dele očesa vse do mrežnice.
Škodljivi učinki UV-sevanja na očesne strukture se seštevajo. Kratkotrajna izpostavljenost UV-žarkom povzroča opeklino na očesni roženici, podobno sončni opeklini na koži. Dolgotrajna izpostavljenost UV-sevanju je še bolj nevarna, saj povzroča sivo mreno, kožnega raka na vekah in poškodbe na očesni mrežnici.

Ne izpostavljajte svojih oči prekomerno soncu! Zaščitite jih s klobukom in s kvalitetnimi (!!) sončnimi očali!