Odgovornost Optikainfo

Optikainfo se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbela za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnem mestu, s čimer ne izključuje možnosti za pojav morebitnih napak in nepravilnosti med objavljenimi vsebinami. Optikainfo, avtorji vsebin na spletnem mestu in ustvarjalci/izdelovalci spletnih mest ne prevzemajo odgovornosti za brezpogojno točnost navedenih informacij in s tem za morebitno škodo,  ki bi jo uporabnik ali uporabnica utrpel/-a zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti oz. motenega delovanja le-tega.

Notranje in zunanje hipertekstualne povezave

Narava svetovnega spleta in spletnega mesta Optikainfo onemogoča popoln nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave s tega spletnega mesta, zato Optikainfo ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav oziroma ki jih vzdržujejo tretje stranke. Uporabniki in uporabnice so sami odgovorni za ustrezno in učinkovito zaščito pred nevarnostmi, ki prežijo nanje ob brskanju po spletu.

Varstvo osebnih podatkov

Optikainfo zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP in GDPR) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih mest.

Optikainfo zbira osebne podatke, samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno in podpiše izjavo, s katero dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov v skladu z zakonom. Optikainfo se obvezuje, da bo zbrane podatke hranil in uporabljal samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Optikainfo osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi (fizični ali pravni) osebi. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za Optikainfo opravljajo določene storitve, bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so brezpogojno potrebni za izvedbo njihove storitve.

Več o politiki zasebnosti.

Neupoštevanje določb Pravnega obvestila

Optikainfo in avtorji vsebin, objavljenih na spletnih mestih, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V primeru zlorabe vsebin spletnega mesta ali spletnega mesta samega oziroma v primeru kršenja vsakokrat veljavne zakonodaje bo Optikainfo storilce kazensko ovadil.

 

Ivanka Tratnjek Karoli s.p.

Panonska ulica 47

9231 Beltinci

davčna št.: SI84675659

matična št.: 1292846000