Spletni medij Optikainfo.com je prvi slovenski medij na področju optike, ki informira bralce z novostmi na področju optike in osvešča na področju oči.

Optikainfo bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbela za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnem mestu, s čimer ne izključuje možnosti za pojav morebitnih napak in nepravilnosti med objavljenimi vsebinami. Optikainfo, avtorji vsebin na spletnem mestu in ustvarjalci/izdelovalci spletnih mest ne prevzemajo odgovornosti za brezpogojno točnost navedenih informacij in s tem za morebitno škodo,  ki bi jo uporabnik ali uporabnica utrpel/-a zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti oz. motenega delovanja le-tega.

 

Kontakt:

info@optikainfo.com