Naročilnica ZZZS-pripomoček za izboljšanje vida

Kdo je upravičen do naročilnice ZZZS za korekcijska očala in druge pripomočke za vid:

Do naročilnice ali recepta za očala (medicinski pripomoček v nadaljevanju MP) ali drug pripomoček (lupa, kontaktne leče) je upravičen vsak, ki ima sklenjeno obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje ter ima eno od okvar ali bolezni, ki jih določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za predpisovanje MP za izboljšanje vida je pristojen zdravnik specialist – oftalmolog.

NAROČILNICA se uporablja za predpis naslednjih MP:

 • očala
 • specialni sistem leč
 • kontaktne leče
 • lupe oziroma povečevalna stekla

Naročilnica ZZZS pa ima določene omejitve!

Za očala:

 • osebe z dioptrijo za bližino morajo biti stare vsaj 63 let (pri dioptriji za daljavo starostne omejitve ni);
 • če je oseba že koristila naročilnico in je starejša od 15 let, morata miniti vsaj 2 leti da je oseba upravičena do nove naročilnice, pri otrocih do 15 leta pa je doba 1 leto oziroma pri starejših nad 15 let je doba 1 leto v primeru ametropije 10 in več ali izgubo vida 90% in več
 • če se se pojavi veliko odstopanje od dioptrije preden mineta 2 leti, lahko zdravnik pošlje spremembe na komisijo, ki odloči ali se izda nova naročilnica oziroma ne.

Za specialne sisteme leč:

 • Slabovidnost – bolezensko stanje pri vidni ostrini med 0,3 in manj, če se s teleskopskimi očali doseže uporabno ostrino vida.
 • če je oseba že koristila naročilnico pa opravičena do nove naročilnice po: 12 mesecev do 15 let; 24 mesecev po 15. letu; 12 mesecev odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več

Za kontaktne leče:

 • Keratokonus. Psevdofakija. Afakija. Anizometropija 3.0 in več dioptrij. Ametropija 8.0 in več dioptrij. Astigmatizem, če je en meridijan 8.0 ali več dioptrij. Iregularni astigmatizem.
 • če je oseba že koristila naročilnico pa opravičena do nove naročilnice po: 12 mesecev do 15 let; 24 mesecev po 15. letu; 12 mesecev odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več

Za lupe oz. povečevalna stekla:

 • Slabovidnost – bolezensko stanje pri vidni ostrini 0.40 in manj.
 • če je oseba že koristila naročilnico pa opravičena do nove naročilnice po 36 mescih.

Če naročilnice še nimate a ste do nje upravičeni, jo lahko pridobite v vsaki okulistični ambulanti ali njeni podružnici v Sloveniji. Seznam okulistov/oftamologov s koncesijo lahko najdete na sledeči spletni povezavi http://nacas.nijz.si/ ali http://zdravniki.org/zdravniki?specializations=27 

Pomembno: Za pregled, ko gre za predpis očal ne potrebujete napotnice, v primeru drugih težav pa je potrebna.

Napotnica osebnega zdravnika za pregled pri zdravniku specialistu-oftalmologu zaradi pregleda vida in predpisa MP za izboljšanje vida ni potrebna. V primeru, ko zavarovana oseba uveljavlja pravico do okulističnega pregleda na podlagi napotnice in se s pregledom ugotovi, da je upravičena do medicinskih pripomočkov za izboljšanje vida, ker izpolnjuje zdravstvena stanja in druge pogoje, ki so opredeljeni za upravičenost do posameznega medicinskega pripomočka za izboljšanje vida, izda zdravnik specialist oftalmolog naročilnico za pripomoček za vid. V primeru uveljavljanja pravice do okulističnega pregleda z napotnico se zavarovanih oseb zaradi predpisa medicinskega pripomočka za vid ne naroča na nov pregled in ne uvršča na poseben čakalni seznam.

Zdravnik specialist – oftalmolog je v vseh primerih, ko izda naročilnico za izboljšanje vida, dolžan to izročiti neposredno zavarovani osebi, ki na podlagi te naročilnice prosto izbere optiko, ki ima z ZZZS sklenjeno pogodbo, v kateri bo pravico uveljavljala.

V breme OZZ lahko izdaja MP za izboljšanje vida dobavitelj, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti in ima z Zavodom sklenjeno pogodbo. Zavarovana oseba mora NAROČILNICO predložiti dobavitelju v 30 dneh od njene izdaje. Po tem roku izdaje MP ne more uveljaviti v breme OZZ.

ocala-na-recept
Vzorec prve strani naročilnice za pripomoček za vid.
ocala-na-recept-1
Vzorec druge strani naročilnice za pripomoček za vid.